Perpa matbaa, reklam ajansı
Reklam Ajansı


Reklam

"insanları gönüllü
olarak belli bir davranışta bulunmaya
ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek,
dikkatlerini bir ürüne hizmete, fikir ve kuruluşa
çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek,
ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerini
veya belirli bir görüşü ya da tutumu
benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan;
iletişim araçlarından yer ya da süre satın almak
yoluyla sergilenen veya başka biçimlerde
çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığı
oluşturulduğu belli olan (diğer bir deyimle
parasal destek sağlayan kişi ya da
kuruluşların kimliği açk olan)'dır.


(wikipedia.org)


 
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Öğrenme Güçlüğü Zihinsel Engelliler Perpa
Dijital Baskılı Poşet Kurban Poşeti